Hodnoty, u kterých je červený popis, je nutno zadat!Zvolte si uživatelské jméno:

Zadejte své uživatelské jméno, pod kterým
se budete po registraci přihlašovat.
Toto jméno může obsahovat pouze písmena bez diakritických znamének, čísla, podtržítka, pomlčky a tečky. Ovšem nesmí tečkou začínat ani končit a uvnitř jména nesmí být více teček těsně vedle sebe! Maximální délka jména je 30 znaků.


Zvolte si heslo:

Zvolte si vlastní bezpečné heslo. Budete je
používat pro přihlášení.


Doporučení: vymyslete si heslo, které obsahuje písmena
i čísla. Maximální délka hesla je 20 znaků. Minimálně však 4 zanky.Ověření hesla:

Zadejte prosím znovu vaše heslo.
Zde zadané heslo se musí shodovat s heslem předcházejícím.Pohlaví:

Vyberte podle pravdy, jakého jste pohlaví.


Muž       Žena


Pohlaví je nutno zadat.Vaše osobní údaje:

Zadejte Vaše pravdivé osobní údaje.

Jméno:


Příjmení:


Osobní údaje je nutno zadat. Nemusíte se ovšem bát, bez Vašeho souhlasu nebudou nikde zveřejněny.Váš kontaktní E-mail:

Zadejte E-mail, na který chcete, aby byly zaslány
registrační údaje.
E-mailovou adresu je nutno zadat. Pokud tak neučiníte, nebude možno dokončit registraci.Trvalý pobyt:

Zadejte lokalitu Vašeho trvalého pobytu.
POLOŽKU NENÍ NUTNO ZADÁVAT.

Zadejte registrační kód:

Do pole zadejte hodnotu, kterou vidíte na obrázku.
Registrační kód je z hlediska bezpečnosti nutý!
Kód NEROZLIŠUJE velká a malá písmena.


Podmínky portálu:

Přečtěte si závazné podmínky tohoto portálu.

Tyto podmínky jsou závazné pro každého uživatele
tohoto portálu.
Podmínky:

Pravidla mezi provozovatelem služeb FUN.MOTORAD.BIZ a uživatelem těchto služeb. Službami se rozumí veškeré součásti portálu poskytované uživateli.
  1. Zaškrtnutím položky "Souhlasím s podmínkami používání tohoto portálu" potvrdil uživatel svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami.
  2. Užíváním služeb FUN.MOTORAD.BIZ se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na tomto portálu.
  3. Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma.
  4. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti toto předem oznámit uživatelům.
  6. Každý uživatel nese zodpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb FUN.MOTORAD.BIZ a souhlasí s tím, že služby nebude užívat tak, že by poškozoval jméno portálu, či jiných uživatelů.
  7. Provozovatel má právo odstranit jakýkoliv uživatelský účet, jehož uživatel naruší pravidla užívání služeb tohoto portálu.
  8. Provozovatel nezveřejní uživatelovo jméno, příjmení, heslo či e-mail, bez jeho souhlasu. Ostatní vkládané údaje jsou dobrovolné, takže mohou být kdykoliv zveřejněny.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu kterékoliv z výše zmíněných pravidel.

Souhlasím s podmínkami používání tohoto portálu


All rights reserved. Všechna práva vyhrazena | (C) MOTORAD 2006-2007 version f-1.0